Ko smo mi?

Start up tim

Internacionalna start up kompanija, sa timom okupljenim oko ideje unapređenja trgovine na globalnom nivou. Naš tim čine mladi ljudi sa višegodišnjim iskustvom u međunarodnom poslovanju.

 

Mnoge firme širom sveta ostvaruju velike gubitke na godišnjem nivou i propuštaju velike poslovne prilike zbog nedostatka informacija, otežane komunikacije sa dobavljačima, tromih organizacionih struktura preduzeća i velikih troškova. 

Supportrade je tu da pruži podršku kompanijama u prodaji njihovih proizvoda na stranim tržištima, u nabavci osnovnih sredstava, repromaterijala i raznih vrsta robe, kao i u logističkim rešenjima po sistemu “ključ u ruke”, od utovara do istovara.

Supportrade efikasno spaja proizvođače sa kupcima, prevoznike sa klijentima i obrnuto.

 

MISIJA:

Naša misija je da svaka kompanija,  na svih sedam kontinenata, oslanjajući se na usluge Supportrade-a, ostvaruje maksimalne benefite u poslovanju, u kratkom vremenskom roku. 

 

VIZIJA :

Naša vizija je da postanemo najefikasniji globalni servis za podršku kompanijama  u međunarodnom poslovanju, u svim komercijalnim poslovima. Sinonim za brza i efikasna rešenja, odnosno ostvarenje benefita za kompanije.

 

sr_RSSR
en_GBEN sr_RSSR